torsdag 8. juli 2010

PROSJEKT OM BARN OG LETTLESTE BØKER

I løpet av masterstudiet ved Hio hadde jeg et prosjekt om barn og lettleste bøker. Jeg så på sammenhengen mellom barns leseferdighet og deres lesing av lettleste bøker. Her er konklusjonen:


Hensikten med dette prosjektet om barn og lettleste bøker har vært å få svar på problemstillingen Hvilken sammenheng er det mellom barns leseferdighet og deres lesing av lettleste bøker? Til å besvare dette spørsmålet har jeg hatt nytte av spørsmålene som jeg har arbeidet med i dette prosjektet. Som jeg har nevnt tidligere, så er det bare tre elever som sier at de lettleste bøkene er vanskelige å lese. Det er en gutt i 4. klasse, ei jente i 5. klasse og en gutt i 7. klasse. Gutten i 4. klasse og jenta i 5. klasse leser lettleste bøker, mens gutten i 7. klasse leser ikke bøker i det hele tatt. Og det er tre elever som leser lettleste bøker fordi de har lese - og skrivevansker. Det er gutten i 4. klasse og jenta i 5. klasse. I tillegg er det en gutt i 5. klasse som ikke sier at de lettleste bøkene er vanskelige å lese, men han leser slike bøker fordi han har problemer med å lese og skrive. Moren har fylt ut spørreskjemaet for guttene i 4. og 5. klasse. Dette er ikke mange. Jeg hadde trodd det var flere. Med andre ord så er det andre
grunner til at de lettleste bøkene lånes og leses så mye. De lettleste bøkene leses ikke så mye på grunn av dårlig leseferdighet blant elevene. De lettleste bøkene er lette å lese, de er morsomme, de er spennende, de er underholdende og de er interessante. Det er egenskapene til de lettleste bøkene som gjør at disse bøkene leses så mye som de gjør og er så populære.
Dessuten avtar lesing av lettleste bøker etter hvert som man kommer opp i klassetrinnene. Det er flere som leser lettleste bøker i 4. og 5. klasse enn i 7. klasse.

Og det kan ha noe med tilgjengelighet å gjøre at de lettleste bøkene leses så mye. De lettleste bøkene, da først og fremst Leseløvene, finnes i mange bibliotek og bokhandlere, og bøkene markedsføres. Bøkene er lette å få tak i. Det blir utgitt mange Leseløver og andre lettleste bøker hvert år. Videre så er disse bøkene fargerike utenpå og de har mange bilder. Bøkene vekker derfor interessen til barn og unge.

En annen ting jeg vil trekke frem her, er plasseringen til de lettleste bøkene. De lettleste bøkene plasseres ofte på egne hyller i bibliotek. Det har vi gjort på bokbussen også. Det er lett for elevene å finne frem til disse bøkene. De slipper å lete etter de lettleste bøkene blant de andre bøkene.

Forlagene markedsfører de lettleste bøkene som begynnerbøker, og for barn og unge som har problemer med lesing. Og som Cappelen Damm sier: ” Målet er at alle skal finne en bok de
klarer å lese på egen hånd, og ta det første skrittet inn i bøkenes verden. (Tipshefte for voksne om barn og leselyst 2007). Det har forlagene klart. De lettleste bøkene inspirerer til å lese andre bøker, og dermed øker barna lesekompetansen sin.

Ingen kommentarer:

Levd liv

Vi lever våre liv Noen sammen med andre, andre alene Vi lever våre liv fylt med gleder og sorger Vi lever våre liv Noen er glade og noen er ...