fredag 7. juni 2013

Bokbusshistorie i Buskerud

Bokbussen i Buskerud hadde sin første tur 18. oktober 1951. I de første årene ble stoppesteder og kontakter etablert. Bokbussen henvendte seg til alle og stoppet i nærheten av skoler og butikker på landsbygda. Utlånet var både direkte til låner eller som depot for videre utlån via kjøpmann, lærer eller kontaktperson. I 1971 kom en ny biblioteklov, og da ble bokbussdriften styrt inn mot enkeltlånere. Depotene forsvant nesten helt, og stopp ved skolene falt bort. Skolene skulle ha sitt eget bibliotek, og bokbussbesøk var ikke lenger nødvendig. 1979/80 ble bokbusskontoret på Gol opprettet, og det var nå to bokbusser i Buskerud, en stasjonert på Gol og en i Drammen. På slutten av 1990-tallet begynte bokbussen igjen å ha stopp ved grunnskoler. Bokbussen var tenkt som et supplement til skolenes egne bibliotek. I begynnelsen bestod bokbusstilbudet av bøker for barn og voksne. Fra ca. 1980 ble tilbudet utvidet til å omfatte musikk på kassett og CD, tidsskrifter, lydbøker og offentlige dokumenter. Alle Buskeruds 21 kommuner fikk besøk av bokbussen, og bokbussen besøkte hvert stopp 10 - 40 ganger i året (Drammen hadde stopp hver uke). Stoppene varierte mellom 15 minutter og 1,5 timer. 2001: To bokbusser, 21 kommuner. Bokbussutredning: Bokbussen - en skattekiste for store og små. 2003: Bortfall av statlige tilskudd til bokbussdrift fører til at kommunene må betale 2 kr. pr innbygger for bokbusstjenester. De største kommunene sier opp bokbussavtalen, de har ikke råd til å betale og utlånet på bokbussen faller. 2004/2005: Bokpratprosjektet “ Bokprat i buss” ble gjennomført. Prosjektet ble gjennomført på 26 skoler i Buskerud. Tilbudet ble gitt til 4. - 7. klasse. Målet for prosjektet var å stimulere til økt lesing og skape større interesse for bøker. I tillegg var det viktig å markedsføre den mobile bibliotekvirksomheten. Som resultat av prosjektet ble det opprettet bokbusstopp ved noen av skolene. I etterkant av prosjektet erfarte vi økt interesse for bokprat. 2008: Bokbussen utredes på nytt. Saksframlegg og høring. 2009: En bokbuss kjører i hele Buskerud. 2010: Bokbussen kjører i 11 av 21 kommuner. Flere skoler og barnehager, færre og lengre “vanlige” stopp. Bokbussen utredes videre. 2011: Bokbussen er 60 år! Ulike tiltak markerte jubileet: det ble arrangert tegnekonkurranse, delt ut boknett m.m. Hovedmarkeringen var under Litteraturfestivalen på Ål 19. november der det ble servert kaffe og marsipankake. Utredning av bokbussvirksomheten i Buskerud fortsetter. Det settes ned en arbeidsgruppe som skal se på fylkesbibliotekets nye mobile tjenester og en gruppe som skal se på siste fase for nåværende bokbuss. 2012: Bokprat på 9 skoler til 392 elever. Bokpraten foregikk i bokbussen, og tok ca. 10 minutter. Mottakelsen var bra, og tiltaket vil bli videreført. Fra høsten 2012 kjører bokbussen i 10 av 21 kommuner. Bokbussen kjører sein tur på Ringerike ( kl. 13 - 21.30) for å høste erfaringer med å tilby et tilbud på kvelden. 2013: Utredningsarbeid forsetter.

Ingen kommentarer:

Levd liv

Vi lever våre liv Noen sammen med andre, andre alene Vi lever våre liv fylt med gleder og sorger Vi lever våre liv Noen er glade og noen er ...